Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 0600-ES1-3ZWP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.) , Zarządzanie wartością spółki kapitałowej , CeDeWu., Warszawa 2012.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

2. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013

3. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa. - studium przypadków (praca w grupach);

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. - obserwacja na zajęciach

Potrafi przygotować prace i prezentacje poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. - prezentacja;

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. - obserwacja na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zrealizowanie założonych efektów kształcenia.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Formy zaliczenia ćwiczeń:

studium przypadków (praca w grupach) ,prezentacje, aktywność na zajęciach

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów oraz uzyskanie 60% punktów z ćwiczeń

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące treści programowe:

1. Istota i podejścia do rozumienia wartości przedsiębiorstwa. Ekonomiczne kategorie wartości. Koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

2. Nośniki wartości przedsiębiorstwa

3. Cel, zadania i zasady wyceny wartości przedsiębiorstwa.

4. Wprowadzenie do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa.

5. Metody majątkowe wyceny.

6. Metody dochodowe wyceny.

7. Koncepcja EVA, MVA

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe, dyskusje w grupach problemowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 9:45, sala 2002
Grażyna Michalczuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.