Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia płci 0400-KS1-3KON29
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Literatura:

Literatura:

● Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Kobiety, mężczyźni

i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (Rozdz. 1., 4.).

● Michael Kimmel, Społeczeństwo genderowe, tłum. Anna Czerniak, Anna Kłonkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015 (Rozdz. 3., Dookoła świata).

● R. W. Connell, Masculinities, University o California Press, Berkeley – Los Angeles 2005 (wybrane fragmenty).

● Eric Anderson, Teoria męskości inkluzyjnej, tłum. Piotr Sobolczyk, „Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 431-444.

● Judith Butler, Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008 (wybrane fragmenty).

● Honorata Jakubowska, Medialne wizerunki sportowego ciała – (re)konstrukcja gender?, w: Ucieleśnienia II. Między ciałem i tekstem, Joanna Bator i Anna Wieczorkiewicz (red.), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 113-126.

● Pierre Bourdieu, Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty).

● R. W. Connell, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (Rozdz. 4., 5.).

● Krzysztof Arcimowicz, Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 4.

● Serena Nanda, Gender Diversity. Crosscultural Variations, Waveland Press, Long Grove 2000 (wybrane fragmenty).

● Ewa Głażewska, Płeć i antropologia, Toruń 2005 (s. 130-140).

● Krzysztof Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach: Prawda – fałsz – stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 (Rodz. 1., 2.).

● Krzysztof Arcimowicz, Kryzys męskości czy szansa dla mężczyzn? Przegląd problematyki badań, w: Ars Educandi, Hussein Bougsiaa, Lucyna Kopciewicz, Marcin Welenc (red.), t. XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 13-25 .

● Krzysztof Arcimowicz, Męskość hegemoniczna i granice dyskursu w serialu Breaking Bad, w: Seriale w kontekście kulturowym Dyskurs, konwencja, reprezentacja, Daria Bruszewska-Przytuła i in. (red.), Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, 63-74.

● Naomi Wolf, Mit piękności, w: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Małgorzata Szpakowska (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 103-108.

● Mike Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, w; Antropologia ciała..., op. cit., s. 109-117.

● Urszula Kluczyńska, Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 12-47.

● Steven Seidman, Społeczne tworzenie seksualności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (wybrane fragmenty).

● Michel Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 1995 (głównie część I Wola wiedzy).

Literatura uzupełniająca

● Helen E. Fisher, Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu, Wydawnictwo Zysk S-ka, Po-znań 1994 (wybrane fragmenty).

● Anna Titkow, Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 (Rozdz. 1. Kobiecość, męskość, tożsamość. Rola kategorii gender, s. 17–46).

● Elizabeth Badinter, XY: Tożsamość mężczyzny, W.A.B., Warszawa 1993 (Część 1., Rozdz. 1.).

● Krzysztof Arcimowicz, Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013 (Rozdz. 2., 6.).

Filmografia i serialografia:

● Orlando, reż. Sally Potter, 1993.

● Persepolis, reż. Marjane Satrapi, Vincent Parronaud, 2007.

● Męskie opowieści, reż. Richard Donner, Tom Holland, Robert Zemeckis, 1991.

● Król, scen. i reż. David Michôd, Australia, USA, 2019.

● Tabu: Trzecia płeć, National Geographic.

● Gösta, reż. Lukas Moodyson, Szwecja (2019 - ).

● Derek, scen. i reż. Ricky Gervais, Wielka Brytania (2012 - 2014).

● Obsesja Eve, scen. Phoebe Waller-Bridge, USA, Wielka Brytania, (2018 - )

Metody i kryteria oceniania:

● Konwersatoria kończą się zaliczeniem na ocenę.

● Na zajęciach obowiązuje system punktowy: można otrzymać 1 punkt za każdą pełną obecność na ćwiczeniach oraz maksymalnie 3 punkty za aktywność na zajęciach. Dodatkowe punkty można też zdobyć za dodatkową aktywność (np. opracowanie konkretnych problemów). Mówienie na temat i odwoływanie się do przeczytanych lektur na pewno zostanie docenione.

● Ostatnie zajęcia będą przeznaczone na prezentacje projektów zaliczeniowych – można otrzymać maksymalnie 15 punktów.

● Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą z konwersatoriów, trzeba uzbierać co najmniej 90% punktów z całej puli (jest to jak najbardziej realne pod warunkiem systematycznej pracy), na ocenę dostateczną wystarczy 50%. Osoby, które zdobędą mniej niż 50% punktów, żeby zaliczyć konwersatoria będą musiały odpowiadać z całości materiału omawianego na ćwiczeniach.

● Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że nieobecność na zajęciach oznacza brak punktów i w związku z tym mniejsze szanse na ocenę bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną.

Zakres tematów:

• Pojęcie płci kulturowej.

• Podstawowe teorie dotyczące kategorii płci i męskości.

• Męskości w kulturze współczesnej.

• Kobiecości w kulturze współczesnej.

• Płeć w kulturze islamu.

• Androgynia w kulturze.

• Trzecia płeć w perspektywie międzykulturowej.

• "Kryzys" męskości w kulturze współczesnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 11:45, (sala nieznana)
każda środa, 12:00 - 13:30, (sala nieznana)
Krzysztof Arcimowicz 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.