Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie cz.2 (przygotowanie do egzaminu dyplomowego) 0500-HS1-3SLP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

Efekty uczenia się:

K1A_W01: Posiada wiedzę ogólną z zakresu historii, w której zdobywaniu za punkt wyjścia przyjąć należy ogólną wiedzę historyczną na poziomie 4 KRK.

K1A _W02: Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp.

K1A _W03: Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności seminarzysty):

K1A _U13: Wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny.

K1A _U14: Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji seminarzysty):

K1A _K10: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

K1A _K11: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

ocena wystąpień studentów, ocena prac pisemnych

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

4) Logika w konstruowaniu narracji historycznej

5) Narzędzia konstruowania narracji historycznej (generalizacje, teorie, metafory)

6) Ramy retoryczne narracji naukowej

7) Argumentacja indukcyjna w rozprawie licencjackiej

8) Argumentacja dedukcyjna w rozprawie licencjackiej

9) Merytoryczne opracowanie i prezentacja na forum seminarium poszczególnych tematów rozpraw licencjackich (przez ich autorów)

10) Etyka pracy naukowej, elementy ochrony własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

praca w grupie, analiza zagadnień, referaty,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Mojsik 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Zackiewicz 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Wesołowski 4/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Śleszyński 2/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sadowska 1/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Pasko 1/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kosiński 2/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Krystyna Szelągowska 1/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Snopko 1/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Łopatecki 2/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.