Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.2 330-ES1-1ROS2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

ROS1_U1, KP6_UK1: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

ROS1_U2, KP6_UK2: Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - test kontrolny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyniku testu, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Собственность (Własność). Słownictwo związane z formami własności.

2. Деньги (Pieniądze). Słownictwo związane z obsługą klienta w banku: udzielanie kredytu, zakładanie lokaty, wymiana pieniędzy, korzystanie z kart płatniczych.

3. Страховка (Ubezpieczenie). Słownictwo związane z ubezpieczeniem.

4. Разговор по телефону (Rozmowa telefoniczna). Zwroty używane w rozmowach służbowych i biznesowych.

5. Произвродство (Produkcja). Słownictwo dotyczące struktury produkcji.

6. Услуги (Usługi). Usługi materialne i niematerialne.

7. Современный рынок (Współczesny rynek). Mechanizmy rządzące wolnym rynkiem.

8. Договор (Umowa). Rodzaje umów.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 121
Anna Kulik 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.