Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka 320-BS2-2KRY
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK9 - reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie — sposób wersyfikacji: zaliczenie pisemne na ocenę

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW4 - posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk — sposób wersyfikacji: zaliczenie pisemne na ocenę

KA7_UU8 - samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań — sposób wersyfikacji: zaliczenie pisemne na ocenę

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów — sposób wersyfikacji: zaliczenie pisemne na ocenę

KA7_KR4 - stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej — sposób wersyfikacji: zaliczenie pisemne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub też w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych z nauczaniem kryminalistyki na poziomie uniwersyteckim. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii związanych z podstawowymi zagadnieniami definicyjnymi i terminologicznymi, wybranymi zagadnieniami z zakresu techniki, taktyki oraz strategii kryminalistycznej.

Wykład ma za zadanie przedstawienie następujących treści merytorycznych:

1. Podstawowe pojęcia, działy, zasady kryminalistyki

2. Charakterystyka i znaczenie śladów kryminalistycznych (w tym biologicznych)

3. Wybrane aspekty taktyki kryminalistycznej

4. Wybrane kwestie instytucjonalne i organizacyjne

5. Wybrane kwestie etyczne związane z zawodem technika i biegłego.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny lub on-line, prezentacje multimedialne, praca indywidualna, aktywność podczas zajęć oraz dodatkowe materiały poglądowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala zdalnie
Wojciech Filipkowski 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.