Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.II 370-AS1-2LJR2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011.

Афанасьева Н. Д., Захарченко С. С., Право, Санкт-Петербург 2012.

Работа в Польше: 7 проблем, с которыми сталкиваются иностранцы, [online: https://pro-poland.com/rabota-v-polshe-7-problem-s-kotorymi-stalkivajutsja-inostrancy/].

Документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности), [online: https://www.banki.ru/wikibank/dokumentyi_udostoveryayuschie_lichnost/].

Криминология, социология и уголовное право, [online: https://helpiks.org/1-35011.html].

Виды административных правоотношений, [online: http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/literatura/admin_pravo/035.php].

Гражданский кодекс РФ/Глава 61, [online: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_61].

Жалоба, заявление, предложение, ходатайство, петиция – цивилизованные способы решения проблем, [online: https://www.zemvopros.ru/page_8993.htm].

Глава III. Полномочия органов федеральной службы безопасности, [online: http://base.garant.ru/10104197/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/].

Efekty uczenia się:

KA6_UK3: Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - egzamin ustny i pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny i pisemny po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu na podstawie uprzednio uzyskanych wyników testów kontrolnych, obecności na zajęciach online w czasie rzeczywistym, wypowiedzi ustnych lub pisemnych, wyników pracy zdalnej. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania (dotyczy to zarówno zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym, jak i zajęć w formie e-learningu). Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków technicznych wskazanych przez Dziekana wydziału.

Zakres tematów:

1. Проблемы иностранцев в Польше (Problemy obcokrajowców w Polsce).

2. Сягчение наказания (Złagodzenie kary).

3. Юридическая ответственность (Odpowiedzialność prawna).

4. Предупреждение преступности (Zapobieganie przestępczości).

5. Контрабанда (Przemyt).

6 .Документы, удостоверяющие личность (Dokumenty potwierdzające tożsamość).

7. Правоотношения и административный процесс (Stosunki prawne i proces administracyjny).

8. Конституция РФ (Konstytucja Federacji Rosyjskiej).

9. Гражданское право (Prawo cywilne).

10. Наследование (Dziedziczenie).

11. Функции государства (Funkcje państwa).

12. Угрозы безопасности (Zagrożenie bezpieczeństwa).

13. Виды обращений (Rodzaje podań).

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie; również w formie e-learningu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 307
każdy czwartek, 17:00 - 19:15, sala e-learning
Anna Kulik 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.