Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy gospodarcze w warunkach globalizacji 330-MS1-2SGG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

3. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

4. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

5. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

2SGG_W01: metody weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (max 12 pytań (1 pkt), z czego 2 otwarte (2 pkt), do zaliczenia należy zdobyć min 9 pkt.

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów na przykładzie poszczególnych państw).

Temat 2. Istota globalizacji a zmiany w systemach gospodarczych na świecie, prawda czy fałsz?

Temat 3. Gospodarka i kryteria jej oceniania. Typologia systemów gospodarczych.

Temat 4. Interwencjonizm a gospodarka.

Temat 5. Ramy polityki ekonomicznej i ich wpływ na ład i funkcjonowanie funkcjonowanie systemów gospodarczych na świecie.

Temat 6. Modele gospodarcze we współczesnym świecie, podział i przykłady.

Temat 7. Czynniki wpływające na system gospodarczy-ocena.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.