Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym 330-MS1-2ZBM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

M. Gorynia ., International business in transition, Difin, Warsaw 2009.

M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007

R. W. Griffin, Zarządzanie organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

Peng M. W., Meyer K. E.,.International business,, London: Cengage Learning , 2011.

Literatura uzupełniająca:

M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.

.J.Rymarczyk Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw PWE Warszawa 2004

M. Sagan, Management in international business, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

2ZBM_U01 analiza tekstu/przypadku, projekty zespołowe

2ZBM_U02 analiza tekstu/przypadku, projekty zespołowe

Kompetencje

2ZBM_K01 dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie sumy punktów z aktywności na zajęciach (przygotowanie prezentacji zespołowych, dyskusja, analiza tekstu ). Zaliczenie ćwiczeń mogą uzyskać studenci którzy mieli max dwie nieobecności. Pozostałe nieobecności muszą być odpracowane na konsultacjach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zakres tematów:

Ćwiczenia:

1. Metody i techniki zarządzanie w biznesie międzynardowym.

2. Analiza otoczenia międzynarodowego i potencjał

3. Procesy zarządzania w korporacjach międzynarodowych.

4. Zastosowanie instrumentów zarządzania międzynarodowego w ekspansji zagranicznej

Metody dydaktyczne:

Metody:

-projekty zespołowe

-dyskusja

- analiza tekstu/przypadku

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 204
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 204
Anna Śleszyńska-Świderska, Marek Kruk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.