Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym 330-MS1-3PRG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Efekty uczenia się:

3PRG_W01 zaliczenie pisemne w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu dopuszczeni są studenci posiadający zaliczenie konserwatorium.

Zakres tematów:

Wykład

1. Zajęcia organizacyjne. Specyfika przedsiębiorstwa i rynku globalnego.

2. Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych. Droga od przedsiębiorstwa krajowego do globalnego.

3. Zarządzanie informacją na rynku globalnym.

4. Podstawy decyzji ekonomicznych przedsiębiorstwo na rynku globalnym.

5. Tworzenie strategii globalnych.

6. Globalne pozyskiwanie zasobów.

7. Zarządzanie kapitałem i wiedzą na rynku globalnym.

8.Trendy w zachowaniu konsumentów na rynku globalnym i ich implikacje dla działania przedsiębiorstw globalnych.

9. Rola i kompetencje menadżera globalnego.

10. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa na rynku globalnym.

11. Etyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa globalnego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.