Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorstwo na rynku globalnym 330-MS1-3PRG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Efekty uczenia się:

3PRG_U_01 analiza tekstu, praca w grupach

3PRG_U02 prezentacja przygotowanych wcześniej treści w zespołach,

3PRG_K01 dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskana z aktywności (prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach) na zajęciach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia.

Do zaliczenia ćwiczeń dopuszczeni są studenci wykazujący nie więcej niż 1 nieobecności/ udział w min 13 h zajęć. Większa liczba nieobecności wymaga odpracowania na konsultacjach.

Zakres tematów:

Konserwatorium

1.Działalność na rynku globalnym- argumenty za i przeciw.

2. Sylwetki globalnych menażerów sukcesu.

3. Strategia przedsiębiorstwa globalnego w praktyce.

4. Wyznaczniki i analiza globalności przedsiębiorstwa.

5. Tendencje w branżach globalnych a kierunku rozwoju przedsiębiorstwa globalnego.

6.. Analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku globalnym.

Metody dydaktyczne:

Metody: prezentacja przygotowanych wcześniej treści w zespołach, dyskusja, analiza tekstu, praca w grupach

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.