Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transfer technologii w gospodarce światowej 330-MS1-3TTG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

Poradnik wynalazcy, A. Pyrża, Warszawa 2009.

Przewodnik komercjalizacji B+R dla praktyków, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

3TTG_W01 -dyskusja

3TTG_W02 - dyskusja

UMIEJĘTNOŚCI

3TTG_U01 - prezentacje

3TTG_U02 -prezentacje, dyskusja

Kompetencje

3TTG_K01 - przygotowanie referatów w grupach

3TTG_K02 -prezentacje

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie przygotowanego projektu, dotyczącego wdrażania procesu transferu technologii, przedstawionego na forum grupy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz indywidulanej aktywności.

Projekt oceniany będzie w skali 0-10. Z aktywności uzyskać można maksymalnie 7 p. (max.1 punkt na zajęciach). Punkty uzyskać można za komentowanie projektów przedstawianych przez innych studentów oraz odpowiadając na pytania dotyczące treści zadanych do przygotowania. ​

Zakres tematów:

1. Źródła technologii we współczesnej gospodarce

2. Strategie komercjalizacji

3. Modele procesów innowacyjnych

4. Model biznesowy w procesie transferu technologii

5. Modele komercjalizacji wybranych technologii

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupie, prezentacje multimedialne.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Roszkowska 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)