Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczanie należności podatkowych w handlu zagranicznym 330-MS2-2YRNP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, K. Tetłak. Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

2. Meritum Podatki 2020, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. R. Styczyński, Transakcje międzynarodowe w rozliczeniach podatkowych: WDT, WNT, eksport, import, usługi, Kołobrzeg: Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Kołobrzeg 2012.

4. Akty prawa regulujące poszczególne podatki.

5. European Commission, Taxation and Customs Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business_en

Efekty uczenia się:

2YRNP_W01: prace pisemne, aktywność

2YRNP_U01: prace pisemne, aktywność

2YRNP_U02:prace pisemne, aktywność

2YRNP_K01: aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie kolokwium, aktywności na zajęciach, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecności; w przypadku większej liczby nieobecności należy je zaliczyć na konsultacjach) oraz pozytywny wynik z kolokwium.

Zakres tematów:

1. Zakres obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych związany z obrotem międzynarodowym - 6h

- ograniczony/nieograniczony obowiązek podatkowy

- podatek u źródła

2. Podatek od towarów i usług w handlu międzynarodowym - 10h

- zakres opodatkowanie ptu

- miejsce świadczenia a obowiązek podatkowy

- transakcje krajowe a transakcje zagraniczne

- obowiązki sprawozdawcze w WNT i WDT

- obowiązki sprawozdawcze w imporcie i eksporcie

3. Podatek akcyzowy w handlu międzynarodowym - 2h

- zakres opodatkowanie podatkiem akcyzowym

- dokumenty w podatku akcyzowym

4. Zaliczenie końcowe - 2h

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone w formie konwersatoryjnej (angażujące studentów do zadawania pytań) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, aktywne rozwiązywanie przykładów. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 204
Adam Wyszkowski 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.