Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia cz. 1 330-MS1-1EKO1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013.

3. Mankiw G. N., Taylor M. P., Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2015.

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1EKO1_W01 kolokwium

1EKO1_W02 - kolokwium

1EKO1_W03 - kolokwium

1EKO1_W04 - kolokwium

1EKO1_U01 - zadania domowe, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

• zaliczenie kolokwium na min. 51% pkt.

• zdobycie łącznie min. 51% pkt. z aktywności na zajęciach, prac domowych

• dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione (każdą następną nieobecność należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim lub odrobić na najbliższych konsultacjach)

Zakres tematów:

1. Przedmiot ekonomii

2. Narzędzia ekonomisty

2. Teoria rynku. Analiza popytu i podaż

3. Zachowania konsumenta

4. Istota i rola przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

5. Model rynku i struktury rynkowe

6. Funkcjonowanie rynków czynników wytwórczych w gospodarce

7. Mechanizm rynkowy a rola państwa

Metody dydaktyczne:

Formami pracy ze studentami są: dyskusje na zajęciach, kolokwium pisemne, kartkówki. Student zobowiązany jest do przeczytania literatury i przygotowania się do kolejnych tematów na zajęcia.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 302
Dorota Roszkowska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.