Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy (angielski) - lektorat 330-MS2-1ANGL
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Filak, F. Radej. Angielski w tłumaczeniach. Preston Publishing, 2014

D. Świda. English for Business and Politics. (2017)

‘Professional English, Business: General’ Steve Flinders, Penguin (2018)

‘Business Grammar Builder’ Paul Emmerson, Macmillan (2010)

‘Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate’ Paul Emmerson, Macmillan (2010)

Business Result 2nd Edition Intermediate Student's Book with Online Practice (2018) John Hughes and Jon Naunton

Literatura uzupełniająca

Business Result 2nd Edition Upper-Intermediate Students Book with Online -Practice (2018) David Grant, Jane Hudson and John Hughes

English Grammar in Use (2019) Raymond Murphy

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych (np. CNN, BBC)

Efekty uczenia się:

2ANGL_U01 - wystąpienia ustne (debata)

2ANGL_U02 - prace pisemne, praca w grupach, wystąpienia ustne , aktywność na zajęciach

2ANGL _K01 aktywność na zajęciach, praca w grupach, prace pisemne, wystąpienia ustne

2ANGL_K02 aktywność na zajęciach, praca w grupach, prace pisemne, wystąpienia ustne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Wiedza sprawdzana jest w formie prace pisemne oraz na podstawie ustnych wypowiedzi z dziedziny specjalizacji studenta. Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie w formie ustnej.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% z wypowiedzi ustnych oraz prac pisemnych,

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

Ogólna forma zaliczenia:zaliczenie na ocenę po 1 sem.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Zakres tematów:

Prezentacja działalności wybranej firmy

Nowoczesne narzędzia komunikacyjne w biznesie

Wymiana handlowa międzynarodowa

Ilość / liczba / trendy / wykresy / tabele

Interkulturowość w biznesie

Stosunki międzynarodowe poszczególnych krajów

Obsługa klienta

Struktura i rodzaje firm

Praca online

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Stosowane metody dydaktyczne: praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

Indywidualna praca studenta

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 201
Anna Hlebowicz-Kozioł 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.