Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii 330-MS2-1IIE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. WNE UW, Warszawa 1998.

2. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. PWN, Warszawa 1998.

3. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

4. Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016.

5. North D., Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. PWN, Warszawa 2001.

3. Morawski W., Zmiana instytucjonalna. PWN, Warszawa 2000.

4. Wilkin, J., Jaki kapitalizm jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

1IIE_W01 (test zaliczeniowy)

1IIE_W02 (test zaliczeniowy)

1IIE_W03 (test zaliczeniowy)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- test zaliczeniowy z zagadnień omawianych na wykładzie,

- uzyskanie pozytywnej oceny wymaga wskazania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0).

Zakres tematów:

1. Instytucje w naukach ekonomicznych

2. Tradycyjny instytucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna

3. Ekonomia kosztów transakcyjnych

4. Teoria praw własności

5. Teoria agencji

6. Przedsiębiorstwo w ekonomii instytucjonalnej

7. Instytucjonalne uwarunkowania integracji gospodarczej

8. Transformacja gospodarcza jako przykład zmiany instytucjonalnej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji),

prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o dostępną literaturę naukową, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia. W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy BLACKBOARD.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 303
Marian Zalesko 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.