Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej 330-MS2-1PPS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jankowska A., Marek M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Kopiński D., 2011, Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa.

Kurcz B. (red.), 2009, Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.

Postuła I., Werner A., 2008, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

van der Valten F., 2002, Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company.

Netografia:

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

CONCORD AidWatch 2018: Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej: http://zagranica.org.pl/aktualnosci/concord-aidwatch-2018-pomoc-rozwojowa-unii-europejskiej-brak-postepu

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Monitoring współpracy rozwojowej: http://zagranica.org.pl/publikacje/monitoring-wspolpracy-rozwojowej

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/; https://www.uokik.gov.pl/konkurencja.php

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, https://www.polskapomoc.gov.pl/Wieloletni,program,wspolpracy,rozwojowej,na,lata,2016-2020,2080.html

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1PPS_W01: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

1PPS_W02: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

Umiejętności:

1PPS_U01: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena pracy w grupie

1PPS_U02: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena pracy w grupie, ocena pracy indywidualnej

1PPS_U03: Metody sprawdzania: ocena pracy w grupie

Kompetencje społeczne:

1PPS_K01: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena pracy indywidualnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- wykonanie pracy grupowej i prezentacja na zajęciach;

- wykonanie pracy indywidualnej i prezentacja na zajęciach;

- aktywność w dyskusjach: indywidualna i grupowa, uczestnictwo w debatach

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia określonego zakresu materiału na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1. Milenijne cele rozwoju ONZ. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Temat 2. Rola pomocy rozwojowej w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego

Temat 3. Polska pomoc rozwojowa- budowa polskiego systemu pomocy rozwojowej, cele i priorytety polskiej pomocy rozwojowej.

Temat 4. Pomoc humanitarna – pojęcie, cele, aktorzy działań humanitarnych. Reguły Dobrego Świadczenia Pomocy Humanitarnej. Pomoc humanitarna w liczbach.

Temat 5. JST w projektach pomocy rozwojowej i polonijnych

Temat 6. Wybrane organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową na świecie i w Polsce.

Temat 7. Pomoc publiczna –pojęcie, cechy, formy, rodzaje kryteria pomocy publicznej, pomoc de minimis. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy publicznej w UE. Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej.

Temat 8. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a pomoc publiczna

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: metoda przypadków; dyskusja dydaktyczna,

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard (w wyjątkowych sytuacjach, tj. awarii BB, pracujemy na MS Teams).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 302
Anna Gardocka-Jałowiec 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.