Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa 320-BS1-2PZA
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Efekty uczenia się:

1.Student ma pogłębioną wiedzę niezbędną do wykonywania czynności zawodowych w zakładzie pracy: KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WG8, KA6_UW3

2. Student potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z możliwościami wykorzystania jej w praktyce: KA6_WG6,KA6_WK9, KA6_UW1,KA6_UW3

3. Student posługuje się terminologią fachową w dyskusji ze specjalistami: KA6_WG6, KA6_UW3,KA6_UW6, KA6_UK8

4. Student nabiera praktycznej umiejętności stosowania elementarnych technik wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej/terenowej oraz obsługi niezbędnych do tego urządzeń i aparatury:KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3

5. Student prowadzi analizy, dokumentację i wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników i/lub danych literaturowych:KA6_WG7, KA6_WG8, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW5, KA6_UW6

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium/w terenie i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: KA6_WK9, KA6_WK10, KA6_UO9, KA6_UO10,KA6_KO2, KA6_KR3, KA6_KR4

7. Student przyjmuje rolę w zespole stosownie do wyznaczonego zadania: KA6_UO9, KA6_UO10,KA6_KO2,KA6_KR3, KA6_KR4

8. Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt i bezpośrednie efekty swojej pracy: KA6_WK9, KA6_UO9,KA6_UO10, KA6_KO2,KA6_KR3, KA6_KR4

9. Student dostrzega konieczność stałego poszerzania wiedzy i umiejętności: KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WK9, KA6_UW1,KA6_UW3, KA6_UU11

Weryfikacja efektów uczenia na podstawie opinii Opiekuna ze strony instytucji przyjmującej na praktykę, analizy dzienniczka praktyk oraz rozmowy ze studentem po zakończeniu praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie opinii i oceny opiekuna praktyk, uwierzytelnionej pieczęcią Instytucji oraz opisu zadań wykonywanych podczas praktyk, zawartego w dzienniczku praktyk.

Zakres tematów:

Zgodny z profilem firmy, w której realizowane są praktyki

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bonda-Ostaszewska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)