Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia praktyczne4-Prawo rolne 370-DP3-4ZPRROL
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzależniona jest od przedmiotu praktyk zawodowych

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- Zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (SD_UO02) Sposoby weryfikacji - weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia/współprowadzenia przez doktoranta zajęć

- Praktycznie posługiwać się metodami dydaktycznymi nowoczesnymi technikami nauczania, prowadząc zajęcia na wyższej uczelni (SD_UU02) Sposoby weryfikacji - weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia/współprowadzenia przez doktoranta zajęć

- Samodzielnie rozwijać własną wiedzę i umiejętności badawcze (SD_UU01) Sposoby weryfikacji - weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia/współprowadzenia przez doktoranta zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotowy do:

- Poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa (SD_KO01) Sposoby weryfikacji - weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia/współprowadzenia przez doktoranta zajęć

- Podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą (SD_KO02) Sposoby weryfikacji - weryfikacja sposobu przygotowania i przeprowadzenia/współprowadzenia przez doktoranta zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceniania i zaliczenia przedmiotu jest opinia opiekuna praktyk zawodowych, tj. osoby prowadzącej przedmiot lub prowadzącej prace, czy projekt badawczy

Zakres tematów:

Zakres tematów jest uzależniony od zajęć prowadzonych/współprowadzonych przez doktoranta

Metody dydaktyczne:

Podstawą oceniania i zaliczenia przedmiotu jest opinia opiekuna praktyk zawodowych, tj. osoby prowadzącej przedmiot lub prowadzącej prace, czy projekt badawczy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Bieluk 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.