Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki cz.2 380-OS1-1JNI2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 2: , Cornelsen

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

https://www.dw.com/pl/lockdown-w-niemczech-apele-o-otwarcie/a-56658735

https://www.dw.com/de/mit-erasmus-ins-ausland/a-1603435

https://www.dw.com/de/20-jahre-erasmus-austauschprogramm/a-2516447

https://www.dw.com/de/erasmus-corona-italien-spanien-studium-m%C3%B6glich/a-54388078

Efekty uczenia się:

Student:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (KA6_UW5),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach grupy, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po drugim semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych),

a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

W semestrze zimowym roku ak. 2020/21 zajęcia odbywają sie w czasie rzeczywistym na platformie blackboard collaborate, zaliczenia i prace domowe przesyłane są za pomocą usos mail.

Zakres tematów:

1. Kraje i regiony niemieckojęzyczne. Język niemiecki jako język urzędowy. Niemiecki język literacki, dialekty i "Denglisch". Język a integracja kulturowa.

2. Zabytki w krajach niemieckojęzycznych. Miejsca godne zobaczenia w Berlinie, Wiedniu i Bernie, ich historia i teraźnieszość. Wirtualna podróż do stolic niemeckiego obszaru językowego.

3. Słynni przedstawiciele niemieckiego obszaru językowego: władcy, literaci, artyści, wybitni wynalazcy i odkrywcy. Laureaci Nagrody Nobla.

4. Fenomen "przeciętnego Niemca" w statystyce.

5. Wokół stołu - potrawy, przepisy, specjały, savoir - vivre, small talk, różnice kulturowe.

6. Święta i świętowanie - zwyczaje niemieckie, polskie europejskie. Uroczystości rodzinne, państwowe i religijne w aspekcie interkulturowym.

7. Niemiecka muzyka klasyczna i popularna. Wpływ muzyki na psychikę człowieka.

8. Wymiana studencka "Erasmus", korzyści. Sytuacja studentów "Erasmusa w dobie pandemii. Wirtualna podróż do znanych miast uniwersyteckich., np. Freiburg. Heidelberg.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego, z wykorzystaniem materiałów oferowanych przez internet:

stron internetowych, vlogów ćwiczeń online, wykładów, przemówień

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala #####
Barbara Poskrobko 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.