Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski 380-SS1-2JRO
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Уральская М. В., Социальная работа в городе Екатеринбурге, [online: http://do.teleclinica.ru/201977/].

Козлов Н. И., Социальная педагогика, [online: http://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_pedagogika].

Методика организации экскурсии для школьников, [online: http://musobr.wordpress.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-2/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88-2/].

Виды и типы семей, особенности их влияния на воспитание детей. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды развития общества, [online: http://cribs.me/psikhologiya-lichnosti/vidy-i-tipy-semei-osobennosti-ikh-vliyaniya-na-vospitanie-detei-kontseptualnye-osnovy-semeinogo-vospitaniya-v-razlichnye-periody-razvitiya-obshchestva_].

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

JRO_W01, KA6_WK6: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego - ćwiczenia praktyczne.

JRO_U01, KA6_UK4: Ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny i w formie testu na platformie Blackboard po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Testy kontrolne powinny być zaliczone na ocenę minimum dostateczną.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu i brakiem możliwości podejścia do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Школьная мода (Szkolna moda). Przybory szkolne. Wpływ otoczenia na wygląd człowieka.

2. Воспитание (Wychowanie). Przedmiot badań pedagogiki społecznej. Wychowanie społeczne.

3. Деревня и город в восприятии ребёнка (Postrzeganie wsi i miasta przez dziecko). Zalety i wady wychowywania dziecka na wsi/w mieście.

4. Семейный дом (Dom rodzinny). Dom rodzinny w wyobrażeniach dzieci.

5. Методика организации экскурсии для школьников (Organizacja wycieczki szkolnej). Organizacja wycieczki szkolnej.

6. Социальная работа в городе (Praca socjalna w mieście). Słownictwo związane z polityką socjalną.

7. Воспитание родителей (Wychowanie rodzica). Nastawienie dziecka wobec rodzica i jego relacje z nim.

8. Как распоряжаться деньгами? (Jak dysponować pieniędzmi?). Kieszonkowe i wydawanie pieniędzy.

9. Спорт в жизни человека (Sport w życiu człowieka). Wpływ sportu na rozwój człowieka i jego osobowości.

10. Влияние цвета на человека (Wpływ kolorów na człowieka). Wpływ czynników zewnętrznych na samopoczucie człowieka.

11. Культурное развитие ребёнка (Kulturalny rozwój dziecka). Czynniki wpływające na kulturalny rozwój dziecka.

12. Режим дня (Porządek dnia). Prawidłowy porządek dnia ucznia.

13. Плохое воспитание (Złe wychowanie). Nieodpowiednie wychowanie i jego wpływ na zachowanie dziecka w środowisku rówieśniczym.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala A204
Anna Kulik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.