Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej 380-SS1-3GUJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1995.

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1997.

DuBois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1999.

Feltham C., Horton I., Psychoterapia i poradnictwo, T. 1, Sopot 2013.

Frączek A., Komunikacja interpersonalna, Studia Gdańskie, Wizja i rzeczywistość 9, 118-131, 2012.

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1993.

Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się?, Warszawa 1978.

Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych, Warszawa 1999.

Janicka I., Liberska H., Psychologia rodziny, Warszawa 2019.

Kadela K., Kowalczyk K., Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Gdańsk 2013.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Warszawa 2002.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

KA6_WG6 Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania.

KA6_UK1Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku wielu dyscyplin.

KA6_UK2 Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych.

KA6_UO4 Student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

KA6_KR1 Student potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za prezentację wybranego problemu (omówienie go według ustalonego schematu), ocena za pracę pisemną.

Zakres tematów:

Treści przedmiotu:

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej.

Uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej.

Podmiotowość osoby jako fundament procesu komunikacji.

Rola samoświadomości w procesie porozumiewania.

Pierwsze wrażenie, stereotypy, uprzedzenia.

Modele i rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna, oralna i nieoralna.

Komunikacja w ujęciu analizy transakcyjnej.

Warunki skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Bariery komunikacyjne i sposoby ich przekształcania.

Sposoby budowania konstruktywnej komunikacji w wybranych problemach społecznych.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, analiza fragmentu materiału filmowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A105
każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B123
Agnieszka Filipek 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.