Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne aspekty zdrowia i choroby 380-SN1-1PPS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Cichońska M, Maciąg D(red.) Spoleczne i Zdrowotne uwarunkowania promocji zdrowia, Ostrowiec Świętokrzyski, 2014.

Goldman J,Wojtaś J (red.) Społeczne i medyczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Legnica, 2015.

Halik J., Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństw, Warszawa, 2002.

Popielski K, Skrzypek M., Albińska E., Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin, 2015.

Radwan-Pragłowski J.,Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 1998.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4, jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych

człowieka w świetle teorii naukowych

KA6_WG5, ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami

KA6_WK8,zna zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu nauki i pracy oraz wie o istocie dbania o kondycję fizyczną

KA6_UW1

potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego

i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych,

kompetentnych osób i instytucji

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium;

- znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych

- aktywność (max 2 punkty do otrzymania za aktywność)

-praca grupowa na wybrane tematy na zajęciach

Ocenę końcową warunkuje ilość punktów uzyskanych z kolokwium+ aktywność .

Kolokwium zaliczeniowe będzie się składać z pytań,zamkniętych i półotwartych. Student musi uzyskać łącznie 51% punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń to jedne ćwiczenia

Zakres tematów:

1.Wstęp do zajęć. Omówienie terminologii związanej z przedmiotem.

Pojęcie zdrowia w postrzeganiu osób dorosłych.

2. Zdrowie i choroba w starości.

3.Życie w stresie- wpływ na zdrowie i chorobę/

Medykalizacja internetu

4. Kolokwium

Metody dydaktyczne:

dyskusja prowadzona podczas zajęć

- praca w grupach

- praca indywidualna

- analiza treści/ praca z tekstem

- burza mózgów

- prezentacje multimedialne

- konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 14:30 - 16:45, sala A208 (cwi)
Natalia Głódź 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)