Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna 380-SN1-1PSS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson. E. Wilson T. Akert. R. (Red.). (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, r.1, 4, 5,, 11, 13

Aronson E. (2004), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Aronson E. (red.), (2001). Człowiek istota społeczna . Wybór tekstów. Część II, IV, VI, VII. Warszawa: PWN

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych i psychologicznych, zna wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej

KA6_WG4 - jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych

KA6_WG5 - ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wiedzy (platforma MS Teams).

Ocena z egzaminu jest wypadkową oceny z testu i oceny z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Przedmiot psychologii społecznej. Psychologia społeczna a problemy społeczne. Wpływ społeczny i jego konsekwencje

2. Konstruowanie rzeczywistości społecznej. Zniekształcenia poznawcze i ich znaczenie w budowaniu wiedzy o sobie i świecie społecznym

3. Stereotypy i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze kształtowania się stereotypów i ich wpływ na oceny społeczne. Osobowościowe, społeczne i emocjonalne źródła uprzedzeń. Skutki stereotypów i uprzedzeń. Przeciwdziałanie procesom dyskryminacji

4. Zachowania prospołeczne - dlaczego ludzie pomagają innym? Indywidualne i sytuacyjne determinanty prospołecznego zachowania. Możliwości kształtowania zachowań prospołecznych

Metody dydaktyczne:

wykład

Platforma MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 15:00, sala B125 (cwi)
Irena Parfieniuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)