Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna 380-SN1-1PSS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson. E. Wilson T. Akert. R. (Red.). (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, r.7,12

Aronson E. (2004), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Aronson E. (red.), (2001). Człowiek istota społeczna . Wybór tekstów. Część II, IV, VI, VII. Warszawa: PWN

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 - student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi

KA6_WK4 - jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny psychologii społecznej wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW1 - potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest spełnienie następujących warunków:

1.Obecność i aktywny udział w zajęciach

- obecność obowiązkowa, dopuszczalna jedna nieobecność usprawiedliwiona(ćwiczenia)

2. Pozytywna ocena z kolokwium (test jednokrotnego wyboru) - min. 50% poprawnych odpowiedzi

Zakres tematów:

Ćw1+2. Konflikt pomiędzy potrzebą indywidualności a bycia z innymi ludźmi - analiza zjawiska konformizmu. Reakcje na wpływ społeczny: uleganie, identyfikacja, internalizacja. Posłuszeństwo jako forma uległości. Wpływ autorytetu na zachowania społeczne

Ćw3+4. Mechanizmy agresji. Sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu naukowego

Metody aktywizujące

Dyskusja w grupie

Zajęcia są prowadzone on-line na platformie MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:15 - 13:15, sala B125 (cwi)
Irena Parfieniuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)