Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing 400-ES1-2PMA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ph.Kotler, G.Armstrong, J.Saunders, V.Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

E1_W03- Student zna relacje, jakie przedsiębiorstwo nawiązuje z otoczeniem marketingowym, wie jaki mają charakter i jakie jest ich znaczenie. E1_W04- Student ma podstawową wiedzę na temat relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami i/lub konkurentami, zna działania i narzędzia marketingowe pozwalające odpowiednio kształtować owe relacje zgodnie z celami organizacji. E1_K06- Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę z zakresu marketingu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie punktowym. Kryteria zdobywania

punktów: test zaliczeniowy, prezentacje oraz czynny udział studentów w zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności. Każda następna 2

pkt. ujemne.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka współczesnego marketingu

2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa

3. Rynek jako element otoczenia firmy

4. Procedura S-T-P

5. System informacji marketingowej

6. Badania marketingowe

7. Produkt

8. Dystrybucja

9. Komunikacja

10. Cena

11. Zarządzanie marketingowe

12. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

* Studia przypadków

* Praca w grupach

* Bieżące sprawdzanie wiedzy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:10 - 16:40, sala 403
Robert Aliukonis 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.