Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i budżet UE 400-US1-2FBU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.C. Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

2. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. S. Presnarowicza i B. Sudavičius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2017 r

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W10, K_U02, K_U03, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny;

Nieobecność powyżej 50% zajęć uniemożliwia podejście do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Historia budżetu Unii Europejskiej: od budżetów EWWiS do budżetu ogólnego UE; reformy budżetowe: pierwszy i drugi Pakiet Delorsa, Agenda 2000, perspektywa 2007-2013

2. Źródła prawa budżetowego

Specyfika budżetu UE, funkcje budżetu UE

Zasady budżetu UE: zasada jednolitości, uniwersalności, jednoroczności, równowagi, jednostki rozliczeniowej, specyfikacji Perspektywa finansowa: geneza rozwoju, podstawa prawna, perspektywa 2014-2020, w tym podatek od transakcji finansowych

3. Konstrukcja budżetu UE Wydatki w budżecie ogólnym UE:

-kategorie wydatków

-wydatki w ujęciu rocznym i w perspektywie 2014-2020

- największe wydatki w budżecie UE: (polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna)

4. Miejsce wybranych państw członkowskich w strukturze wydatków budżetu UE

Zasoby własne – ewolucja, struktura, wkłady poszczególnych państw członkowskich, rabat brytyjski 5. Procedura budżetowa

Instytucje zaangażowane w uchwalanie i wykonanie budżetu UE, szczególna rola KE i Trybunału /Obrachunkowego

6. Zasady wykonania budżetu UE. Funkcja kontroli. Sankcje Finansowanie pozabudżetowe

7. Harmonizacja podatków a budżet ogólny UE

Podatki a konkurencja na jednolitym rynku UE

Systemy podatkowe w państwach członkowskich UE

Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich i ich efekty

Metody dydaktyczne:

Wykład

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 10:10 - 13:20, sala e-learning
Sławomir Presnarowicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.