Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 400-US1-3MSG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne: teoria i polityka, PWE Warszawa 2008

2. P. Bożyk, J.

Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002

3. Przemiany we współczesnej gospodarce

światowej, Oziewicz E. (red.), PWE, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1) M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006

2) A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006

3) E. Jantoń-Drozdowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ars boni et aequi, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

K_W04 -egzamin

K_W08 - egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin w formie pisemnej - Test na platformie BlackBoard - obejmujący całość materiału, czyli treści omawiane podczas wykładów prowadzonych stacjonarnie i w formie e-zajęć.

Warunkiem zaliczenia jest zdobycie minimum 50% ogólnej sumy punktów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest

otrzymanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do MSG

2. Międzynarodowy podział pracy

3. Gospodarka światowa

4. Teorie wymiany międzynarodowej

5. Międzynarodowy przepływ czynników wytwórczych

6. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i usługami

7. Ceny międzynarodowe

8. Międzynarodowy system walutowy

9. Kursy walutowe

10. Bilans płatniczy

11. Zagraniczna polityka ekonomiczna

12. Incoterms

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w formie blended learning. Część zajęć odbywa się stacjonarnie jako tradycyjny wykład przygotowany w oparciu o

dostępną literaturę naukową, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Drugą część stanowią wykłady w formie e-zajęć.

Studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w tygodniu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, sala 403
Elżbieta Zalesko 24/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)