Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.2 450-ZS1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008)

Management part I, II, Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown(Express Publishing,2017)

Business Result Intermediate, J.Hughes, J.Naunton (Oxford UP, 2007) -

Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009) - Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009) - English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994) -

Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003) -

First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003) - Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

Check your English vocabulary for Human Resources an Personnel Management,Rawdon Wyatt ( Bloomsbury Publishing Plc 2005)

Check your English vocabulary for Business and Administration,Rawdon Wyatt (Aand C Black Publishers Ltd ,2007)

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

Z1_U09, Z1_U08/ANG_U09, ANG_U08 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty

2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02 - projekty grupowe, dyskusje

3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Z1_U09/ANG_U09

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia, zaliczenia pisemne.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów, kartkówek i prac pisemnych, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w parach).

Zaliczenia w postaci testów/kartkówek odbywają się za pośrednictwem platformy Blackboard.

Skala ocen:

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

Zakres tematów:

Zagadnienia tematyczne:

1.Sektor usługowy - negocjowanie z klientem, obsługa klienta

2.Etyka w biznesie, wartości

3.Podejmowanie skutecznych decyzji w firmie

4.Zarządzanie zadaniami, projektami i procesami do realizacji firmie zewnętrznej

5.Zarządzanie pracownikami w firmie

6.Zarządzanie własną firmą

7.Uzyskiwanie informacji, ustalanie szczegółów, komunikacja w firmie

8.Fakty i liczby w firmie

9.Zarządzanie czasem

10.Zarządzanie zmianami

11.Zarządzanie wydajnością pracowników

12.Kultura firmy

13.Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

tematy do elearningu:

1.Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka

2.Zarządzanie projektami w organizacji - terminologia ,kluczowe osoby w projekcie

3. Zarządzanie sprzedażą-techniki sprzedaży,planowanie ,raportowanie

4.Rozwijanie sprawności pisania-marketing partnerski-opracowanie skutecznego programu lojalnościowego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 206
Małgorzata Penza-Szachowicz 24/31 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 206
Małgorzata Penza-Szachowicz 24/31 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 132
Paulina Pawłowska-Stec 24/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.