Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej 330-ES2-1HME
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

2. H. Landreth, D. C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.

4. M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

5. U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017.

2. D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005.

3. M. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998

Teksty źródłowe analizowane podczas ćwiczeń (wybrane fragmenty)

1. D. Ricardo, O cenie naturalnej i rynkowej

2. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów

3. C. Menger, Principles of Economics, O naturze i pochodzeniu pieniądza

4. F. Bastiat, Co widać i czego nie widać

5. J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza

6. D. C. North Instytucje, ideologia i wyniki gospodarcze, FOR, Warszawa 2007

7. B. Rogowska, Na obrzeżach ekonomii. Znaczenie współczesnej heterodoksji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 259, 2016

8. K. Chojnacka, Polscy ekonomiści: Michał Kalecki, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Nr 29, 2007

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

30 pkt – kolokwium

10 pkt – aktywność na zajęciach (max 1p. na zajęciach)

7 pkt – prezentacja dotycząca analizy tekstu źródłowego

5 pkt -praca domowa

3 pkt – wejściówka

Łącznie uzyskać można 55 pkt

55 –50 bdb

49,5 –44,5 db+

44-39 – db

38,5-33,5 – dst+

33-28 – dst

Uwagi dodatkowe:

-max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione

-podejście do kolokwium obowiązkowe

-poprawa kolokwium na max. 15 pkt.

Zakres tematów:

1. Ekonomia klasyczna

(okres, uwarunkowania społeczno-polityczne; A. Smith, D. Ricardo, D.T. Malthus, J.S. Mill, J.B. Say; niemiecka szkoła historyczna, K. Marks)

2. Rewolucja marginalistyczna

(okres, uwarunkowania społeczno-polityczne; szkoła austriacka: F. Bastiat, C. Menger, F. von Wieser, E. Bohm-Baverk; szkoła matematyczna: L. Walras, V. Pareto; szkoła anglo-amerykańska: A. Marshall, W.S. Jevons)

3. Ekonomia keynesowska

(okres, uwarunkowania społeczno-polityczne; J.M. Keynes)

4. Instytucjonalizm

(okres, uwarunkowania społeczno-polityczne; instytucjonalizm tradycyjny: T. Veblen, nowa ekonomia instytucjonalna: D. North, R. Coase, O. Williamson)

5. Ekonomia heterodoksyjna

(okres, uwarunkowania społeczno-polityczne; szkoła historyczna, marksizm, kierunek marginalistyczny, instytucjonalizm)

6. Polska myśl ekonomiczna

(okres, uwarunkowania społeczno-polityczne; M. Kalecki, O. Lange)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, sesje pytań i odpowiedzi, analiza tekstów źródłowych, wypowiedzi ustne wsparte prezentacjami multimedialnymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 317
Dorota Roszkowska 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 201
Dorota Roszkowska 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 204
Dorota Roszkowska 19/ szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 205
Anna Protasiewicz 16/ szczegóły
5 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 302
Anna Protasiewicz 22/ szczegóły
6 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 317
Anna Protasiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.