Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna 330-ES2-2EKM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2002

2. Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013

3. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

4. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

5. Chiang, Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics, New York : McGraw-Hill, 1984

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004

2. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

2EKM _W01 - Egzamin pisemny

2EKM _W02 - Egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny na platformie Blackboard zawierający pytania zamknięte i otwarte. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie 50% łącznej liczby punktów

Zakres tematów:

1. Model matematyczny

2. Teoria zachowania konsumenta

3. Podstawy teorii produkcji

4. Teoria przedsiębiorstwa

5. Model Leontiewa jako przykład modelu typu input-output

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych-w formie zdalnej) oraz aktywizujące studentów (konwersacja).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 305
Elżbieta Misiewicz 105/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.