Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna 330-ES2-2EKM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Panek E. (red.), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2002

2. Górka J., Orzeszko W., Wata W., Ekonomia matematyczna: materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

3. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

4. Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele mikroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011

5. Chiang, Alpha C. Fundamental methods of mathematical economics, New York : McGraw-Hill, 1984

Literatura uzupełniająca:

1. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004

2. Panek E., Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia - sposób weryfikacji

2EKM _U01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

2EKM _U02 - kolokwium, aktywność na zajęciach

2EKM _K01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

2EKM _W01 - kolokwium, aktywność na zajęciach

2EKM _W02-kolokwium, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów umieszczonych na platformie Blackboard oraz aktywności na zajęciach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50% liczby punktów z każdego kolokwium.

Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodpracowanych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Rozwiązywanie zadań dotyczących budowy modeli matematycznych

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących teorii zachowania konsumenta

3. Rozwiązywanie zadań dotyczących teorii produkcji

4. Rozwiązywanie zadań dotyczących teorii przedsiębiorstwa

5. Rozwiązywanie zadań dotyczących modelu Leontiewa

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 302
Elżbieta Misiewicz 27/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 206
Elżbieta Misiewicz 20/ szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 303
Elżbieta Misiewicz 20/ szczegóły
4 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 317
Elżbieta Misiewicz 20/ szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 318
Elżbieta Misiewicz 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.