Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 330-ES2-2XZWP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

2. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz (red.) , Zarządzanie wartością spółki kapitałowej , CeDeWu., Warszawa 2012.

3. T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. E. Maćkowiak, Wielowymiarowe podejście do zarządzania wartością w małym i średnim przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2019.

2. M. Jabłoński, Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.

3. D. Zarzecki, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo: Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013

4. W. Cwynar, A. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.

5. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, [ dostęp: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_value_2003.pdf]

6. Corporate Management Model [ dostęp: http://www.mondragon-corporation.com/wp-content/themes/mondragon/docs/Corporate-Management-Model.pdf

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

• 2XZWP_W01: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; aktywność na zajęciach

• 2XZWP_W02: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; aktywność na zajęciach

• 2XZWP_U01: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych;

• 2XZWP_U02: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych;

• 2XZWP_U03: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych;

• 2XZWP_K01: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Formy zaliczenia ćwiczeń: kolokwium, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, aktywność na zajęciach

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów oraz uzyskanie 55% punktów z ćwiczeń. Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach).

Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Istota i podejścia do rozumienia wartości przedsiębiorstwa. Ekonomiczne kategorie wartości. Koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

2. Nośniki wartości przedsiębiorstwa.

3. Wprowadzenie do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa.

4. Metody majątkowe wyceny.

5. Metody dochodowe wyceny.

6. Koncepcja EVA, MVA

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, wykorzystanie metody przypadków

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 302
Urszula Konarzewska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.