Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz 1 330-EN1-2GER1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

DaF im Unternehmen, A 1, wyd. Klett

studio d, A 1, wyd. Cornelsen

DaF kompakt, A 1, wyd. Klett

Efekty uczenia się:

(E1_U11/GER_UO1)

(E1_U11, E1_U10/GER_UO1,

GER_U02)

(E1_K02/GER_K01)

weryfikacja efektów:

prace kontrolne sprawdzające bieżące postępy; uczestnictwo w zajęciach i aktywny udział w zadaniach grupowych; opracowanie zadań z prac domowych, ich prezentacja podczas zajęć oraz indywidualne przygotowanie zadań projektowych i prezentowanie ich efektów na forum grupy

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. ocen z testów i prac kontrolnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych.

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, pozostałe nieobecności student zalicza ustnie podczas konsultacji. (w roku ak. 2020/21 przez blackboard)

4. prezentacja prac projektowych

5. W roku akademickim 2020/2021 nauczanie zdalne na platformie blackboard collaborate ultra iw związku z tym zaliczenie prac domowych, krótkich form testowych oraz prezentacji przez blackboard.

Zakres tematów:

Podstawowe informacje dot. fonetyki ; praktyczne ćwiczenia z zakresu poprawnej wymowy.

Podstawowe informacje dot. ortografii.

Przedstawianie się i poznawanie.; podstawowe informacje personalne.

Funkcjonowanie pracownika w firmie. Informacje na karcie wizytowej.

Zawody w biurze/ banku/ administracji.

Liczebniki i ich zastosowanie ( nr telefonu, adres, dane bankowe, dane statystyczne itd.)

Dzień pracy w biurze, moje miejsce pracy, przedmioty i narzędzia na moim biurku.

Nowy pracownik w firmie- wprowadzenie pracownika w życie biurowe, zapoznanie z kolegami, przedstawienie zadań i obowiązków

Prowadzenie korespondencji mailowej.

1. Podstawowa wiedza ogólna o krajach niemieckojęzycznych.

2. Przedstawić siebie i kogoś / praktykant, pracownik w firmie, podać numer telefonu, przeliterować dane osobowe.

3. Rozumieć wizytówki służbowe: dane osobowe, dane firmy, zawód, sposób skontaktowania się.

4. Rozumieć polecenia w czasie zajęć i reagować na nie werbalnie i niewerbalnie.

5. Działy i ich funkcja w przedsiębiorstwie, stanowiska w firmie.

6. W dziale kadr: wypełnić formularz, podać w rozmowie niezbędne dane.

7. Prywatne maile o nowym miejscu pracy i nowych kolegach z pracy (rozumieć i napisać prostą odpowiedź przy pomocy gotowych wyrażeń).

8. Pochodzenie, języki, pozdrowienia formalne i nieformalne w różnych sytuacjach - normy kulturowe.

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą, w parach i w grupach, indywidualna praca studenta.

Od 12.03.2020 nauczanie zdalne przy pomocy platformy blackboard collaborate ultra, w związku z tym zaliczenie prac domowych, krótkich form testowych oraz prezentacji następuje przez blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Żmudzka 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko 28/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Żmudzka 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.