Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz 3 330-ES1-2ANG3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2 - test cząstkowy/semestralny

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze.

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne przeprowadzane zdalnie, przy pomocy Platformy Blackboard.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Zakres tematów:

Zatrudnienie:

- relacje pracodawca-pracownik

- satysfakcja z pracy

Nowa firma:

- start-upy

- ryzyko i korzyści związane z założeniem i prowadzeniem firmy

- źródła finansowania

- pomysły na własny biznes

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:45 - 18:15, sala 205
Małgorzata Januszko 24/25 szczegóły
2 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 205
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 201
Małgorzata Januszko 24/24 szczegóły
4 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 205
Małgorzata Januszko 24/24 szczegóły
5 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 318
Małgorzata Januszko 24/24 szczegóły
6 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 302
Małgorzata Januszko 18/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)