Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz 4 330-ES1-2ANG4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2 - testy cząstkowe i/lub semestralne, egzamin

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1 - prezentacja, indywidualna wypowiedź ustna, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po IV semestrze.

Egzamin po IV semestrze (może zostać przeprowadzony zdalnie, przy pomocy Platformy Blackboard).

Ocena prezentacji i / lub pracy pisemnej.

Testy cząstkowe i / lub semestralne przeprowadzane zdalnie, przy pomocy Platformy Blackboard.

Testy uważa się za zaliczone, jeśli student uzyska minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Liczba dopuszczalnych nieobecności: 2 w semestrze

Skala ocen:

100-90% bdb

89-80% db+

79-70% db

69-60% dst+

59-51% dst

Zakres tematów:

Zmiany w życiu zawodowym:

- stosunek pracowników do zmian

- opisywanie planowanych zmian i prezentowanie planów na przyszłość

Dane, liczby, trendy, wykresy.

Różne aspekty działalności firmy na przykładzie Dilmah i Zara ( z uwzględnieniem m.in. historii, struktury, głównych produktów lub usług, wskaźników liczbowych i analizy SWOT)

Interkulturowość w biznesie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 207
Małgorzata Januszko 23/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 207
Małgorzata Januszko 25/25 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 303
Małgorzata Januszko 25/24 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 303
Małgorzata Januszko 25/24 szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 303
Małgorzata Januszko 24/24 szczegóły
6 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 303
Małgorzata Januszko 18/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.