Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej I 330-ES1-3OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008.

2. Ustawa prawo własności przemysłowej, jednolity tekst DzU z 2003 r. nr119 poz. 1117 ze zm.

3. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

4. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Media a dobra osobiste, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2009.

5. H. Wnorowski, Oznaczenia geograficzne – aspekty prawne i ekonomiczne, w: A. F. Bocian (red.), Ekonomia, polityka, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.

6. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003

7. Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2005.

8. L. Gruszow, Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym, Euro-PCT, 2002.

9. R. Skubisz, Funkcje znaku towarowego, w: Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3OWI_W01 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego E1_W10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3OWI_K01 Ma świadomość dynamiki procesów zachodzących w systemie krajowym ochrony własności intelektualnej oraz regulacji unijnych i europejskich i ich konsekwencji dla działalności gospodarczej zarówno na poziomie mikro, jak i makroekonomicznym, przez co rozumie potrzebę monitorowania zmian w tym obszarze E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

-zaliczenie końcowe na ocenę na podstawie egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

1.Ochrona własności intelektualnej jako przedmiot nauczania na międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

2.Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a własność intelektualna

3. Zakres obowiązywania ustawy prawo własności przemysłowej

4. Wynalazki i ich ochrona

5.Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe

6. Wzory przemysłowe

7. Znaki towarowe i prawa ochronne

8. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona

9. Topografia układów scalonych

10. Patent europejski

Metody dydaktyczne:

-wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z

wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 203
Henryk Wnorowski 132/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.