Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka zapasami i magazynem 330-ES1-3LGZM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 student ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych w zakresie zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_W01 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

KP6_WK3 student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując optymalizację zapasów i metody gospodarki magazynowej S1A_W8 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

KP6_WK6 student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i inne w zakresie zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_W11 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

Umiejętności:

KP6_UW3 student potrafi identyfikować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie zarządzania zapasami oraz gospodarki magazynowej S1A_U03 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

KP6_UU1 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania zapasami i gospodarki magazynowej S1A_U06 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

KP6_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami S1A_U08 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

KP6_UK1 potrafi wykorzystać wiedzę poświęconą zarządzaniu zapasami i gospodarki magazynowej S1A_U09 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

Kompetencje społeczne:

KP6_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym S1A_K02 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa wystawienia oceny: "zaliczenie ćwiczeń". Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi obowiązuje forma zdalna zajęć (platforma Blackboard).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji oraz aktywności na zajęciach (forma zdalna; platforma Blackboard).

Kryteria oceny:

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 50 punktów = 100%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Zakres tematów:

1. Proces magazynowy. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami.

2. Przyjmowanie towaru do magazynu. Kontrola jakościowa i ilościowa.

3. Składowanie towarów w magazynie. Studium przypadku.

4. Infrastruktura techniczna gospodarki magazynowej

5. Układ technologiczny magazynu. Główne metody alokacji zapasów

6. Wydawanie towaru z magazynu. Metody rozchodu zapasów.

7. Logistyczne wskaźniki pracy magazynu. Wskaźniki wydajności.

8. Metody oceny kosztów gospodarki magazynowej.

9. Prezentacje Studentów (zgodnie z efektami uczenia się KP6_UO1); trzy zajęcia

10. Systemy informatyczne w magazynach.

11. Dokumentacja magazynowa.

12. Organizacja obrotu opakowaniami.

13. Bezpieczeństwo pracy i przepisy BHP w magazynie. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
6 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 201
Łukasz Bugowski 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.