Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.3 450-ZS1-2ANG1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

- Business Result Upper-intermediate, M. Duckworth, R. Turner (Oxford UP, 2008)

-Management part I i II , Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown( Express Publishing 2017)

- Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

- Business Vocabulary in Use Advanced, B. Mascull (Cambridge UP, 2009)

- Business Vocabulary Builder, P. Emerson (MacMillan, 2009)

- English Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell (Cambridge UP, 1994)

- Advanced Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- First Certificate Language Practice, Michael Vince (Macmillan, 2003)

- Successful Writing Advanced, V. Evans (Express Publishing, 2004)

- Check your English vocabulary for Human Resources an Personnel Management,Rawdon Wyatt ( Bloomsbury Publishing Plc 2005)

- Check your English vocabulary for Business and Administration,Rawdon Wyatt (Aand C Black Publishers Ltd ,2007

Efekty uczenia się:

1. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, referaty) i prac pisemnych (np. streszczenie tekstu specjalistycznego) w języku obcym.

Z1_U09, Z1_U08/ANG_U09, ANG_U08 - prezentacje multimedialne, posterowe, referaty 2. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania.

Z1_K02/ANG_K02 - projekty grupowe, dyskusje 3. Ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Z1_U09/ANG_U09 - testy cząstkowe i końcowe, kartkówki, prace pisemne (np. raporty)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności ich odpracowania), przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów, kartkówek ,prac pisemnych, prezentacji ). Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po III semestrze.

Forma pisemnego zaliczenia końcowego:zdalna na platformie Blackboard

Skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

- konkurencyjność przedsiębiorstwa, zasady konkurencyjności

- decyzyjność w strukturach organizacyjnuch

- podejmowanie decyzji, spotkania decyzyjne w firmie

- outsourcing- przekazywanie zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej

- zatrudnienie w przedsiębiorstwie :pracownicy,zmiana pracy,szkolenia pracowników

- nowa działalności biznesowa,

- startupy : młode innowacyjne przedsiębiorstwa

- nowoczesna komunikacja w przedsiębiorstwie

- rozwój nowych technologii w świecie komunikacji biznesowej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: aktywizujące i uczestniczące Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych – indywidualnych i w grupach - dotyczących materiału specjalistycznego oraz ogólnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 206
Bożena Miśkiewicz 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, sala 317
Bożena Miśkiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.