Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.2 450-ZN1-1ANG2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Duckworth, M., Hughes J., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate Second Edition". Oxford University Press.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Grammar Builder". Macmillan.

www.lingua.pl

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KP6_UK2

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. KP6_UK1

Weryfikacja: testy kontrolne, kolokwia, zaliczenia pisemne, projekty.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru studenci pisać będą co najmniej:

-dwa kolokwia

-dwie kartkówki ze słówek

W zależności od zakresu tematycznego studenci będą też zobowiązani wykonać prezentację multimedialną indywidualnie, bądź w grupach.

Z ocen cząstkowych wyciągana będzie średnia, która będzie oceną na koniec semestru.

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę cząstkową o pół stopnia.

Dozwolone są dwie nieobecności na zajęciach;

W ramach odrabiania nieobecności student tłumaczy artykuł o tematyce ekonomicznej (około 1,5 strony) z języka angielskiego na język

polski. Na konsultacjach student odpytywany jest z tłumaczenia.

Jeśli student opuści więcej niż połowę zajęć, zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem

Obowiązujące kryteria ocen na lektoracie:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Zaawansowana terminologia ekonometryczna, szczególnie związana z zarządzaniem i marketingiem

Zagadnienia specjalistyczne:

zarządzanie zasobami ludzkimi,

marketing, strategie marketingowe

social media

wdrażanie nowych rozwiązań w firmie

zarządzanie kryzysowe

innowacje,

leadership,

zarządzanie czasem,

project management,

rekrutacja,

Tematyka ogólna:

Słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie B2

Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia; wynajmowanie mieszkania.

Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

Słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie B2

Metody dydaktyczne:

konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 205
Emilia Zajkowska, Bożena Miśkiewicz 18/20 szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 205
Bożena Miśkiewicz, Emilia Zajkowska 28/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.