Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 450-ZN1-1MAR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. G.Amstrong, Ph.Kotler, Marketing,Oficyna Wolter Kluwer, Warszawa 2012

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2003

4. Ph. Kotler i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

5. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

6. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie ewolucji i miejsca funkcji marketingowej w organizacji oraz jej realizacji w relacjach z otoczeniem Z1_W01

1MAR_W02 Ma elementarną wiedzę o relacjach organizacji z otoczeniem, zwłaszcza w ujęciu bliższego i dalszego otoczenia marketingowego Z1_W04

1MAR_W03 Ma wiedzę na temat więzi społecznych z uczestnikami rynku (dostawcami i pośrednikami handlowymi oraz konkurentami) występujących w ramach relacji rynkowych Z1_W05

1MAR_W04 Ma podstawową wiedzę o kliencie jako podmiocie działalności marketingowej Z1_W06

1MAR_W05 Posiada wiedzę o zasadach marketingowych wyznaczających funkcjonowanie organizacji na rynku oraz zna instrumenty marketingowe wywołujące zmiany w otoczeniu Z1_W09

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Kryteria oceniania:

30-35 pkt - bdb

29 pkt - db+

24-28 pkt - db

23 pkt - dst+

18-22 pkt - dst

0-17 pkt - ndst

Zakres tematów:

1.Marketing - wprowadzenie

2.Otoczenie marketingowe

3.Istota konkurencji - pryzmat marketingowy

4.Zachowanie rynkowe nabywców

5.System informacji marketingowej

6.Segmentacja rynku

7.Pozycjonowanie

8.Zarządzanie marketingiem

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu prowadzony zdalnie przez platformę Blackboard w czasie rzeczywistym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kruk 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)