Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika 390-FM1-2TER
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

K. Zalewski, Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej I statystycznej, PWN, Warszawa 1973.

D. Elwell, A.J. Pointon, Termodynamika klasyczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.

R. Hołyst, A. Poniewierski, A Ciach, Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów, Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego 2003.

F. Reif, Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa 1971.

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 2, PWN, Warszawa 2003.

A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski , Wstęp do fizyki, Tom 1 część 1, PWN, Warszawa 1991.

A.K. Wróblewski J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, Tom 2 część 2, PWN, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

Student:

1. ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć, zjawisk i formalizmu termodynamiki, praw termodynamiki oraz teoretycznych modeli wybranych układów termodynamicznych (K_W12);

2. umie analizować problemy z zakresu termodynamiki, znajdować i przedstawiać ich rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę oraz przy wykorzystaniu poznanych narzędzi matematyki wykonywać analizy ilościowe wyciągać wnioski jakościowe (K_U10);

3. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu do problemów z podstaw fizyki (K_U17);

4. zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych (K_K01);

5. potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05);

6. potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizyki (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Preferowana jest forma 2 -3 minutowego testu z materiału omawianego na poprzednim wykładzie.

Test jest punktowany.

Termodynamika kończy się egzaminem ustnym po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń rachunkowych oraz laboratorium.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na wykładach:

1. Definicje podstawowych pojęć: układ, faza, składnik, procesy odwracalne i nieodwracalne;

2. Zerowa zasada termodynamiki, temperatura, praca, energia wewnętrzna;

3. Pierwsza zasada termodynamiki, druga zasada termodynamiki, entropia;

4. Cykl Carnota, sprawność, praca dostępna, nieodwracalne zmiany układów;

5. Własności entropii, statystyczna interpretacja entropii;

6. Połączenie I i II zasady termodynamiki , trzecia zasada termodynamiki;

7. Funkcje termodynamiczne, równania termodynamiczne Maxwella;

8. Kinetyczna teoria gazów, emisja termoelektronowa;

9. Rozkład Maxwella;

10. Kinetyczna teoria promieniowania, wzór Rayleigh’a-Jeans’a, prawo Wiena;

11. Hipoteza kwantowa Plancka, prawo promieniowania Stefana, ciśnienie promieniowania;

12. Teoria kinetyczna ciepła właściwego, ciepło właściwe wg Einsteina, ciepło właściwe wg Debye’a;

13. Procesy spontaniczne pod stałym ciśnieniem i w stałej temperaturze; 14. Energia swobodna Gibbsa i potencjał chemiczny;

15. Przejścia fazowe w czystych substancjach, klasyfikacja przejść fazowych, warunek równowagi faz.

Metody dydaktyczne:

Studenci słuchają wykładu. Uczestniczą czynnie w dyskusji problemów i zagadnień, które pojawiają się w materiale wykładu oraz uczestniczą w rozwiązywaniu przykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, (sala nieznana)
Katarzyna Rećko 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.