Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 360-MS1-3OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

4. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, tomy 14A, 14B, 14C, Warszawa 2017

3. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019

4. D Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_WK02 - zna wybrane zagadnienia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

KA6_WK03 - rozumie, że nowoczesne technologie są pochodną odkryć naukowych w naukach podstawowych

KA6_KK01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście, składającym się z pytań otwartych lub zamkniętych.

Zakres tematów:

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego (pojęcie, źródła i zasady prawa autorskiego; przedmiot i podmiot prawa autorskiego) - 2 godz.

2. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego (rodzaje utworów) - 2 godz.

3. Dozwolony użytek, prawo cytatu, plagiat - 2 godz.

4. Prawo autorskie w Internecie, korzystanie z cudzej twórczości - 2 godz.

5. Programy komputerowe jako przedmiot prawa autorskiego - 2 godz.

6. Cywilnoprawna i prawnokarna ochrona praw autorskich - 2 godz.

7. Prawo własności przemysłowej – zagadnienia wprowadzające - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, studia przypadków, analiza: orzecznictwa sądowego, dokumentacji zgłoszeniowej w UPRP, EPO.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Knapp 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)