Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz. 2 320-BS1-1RSR2
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika. PWN, Warszawa, 2010.

2. Wielka Encyklopedia Przyrody. Rośliny kwiatowe. Muza SA, Warszawa, 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Angiosperm Phylogeny Group, An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105-121, 2009.

2. Podbielkowski Z., Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1990.

3. Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1992.

4. Rejment-Grochowska I., Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa, 1977.

5. Strasburger E., Botanika. PWRiL, Warszawa, 1972.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Student zna podstawowe zagadnienia z biologii i ekologii roślin

nasiennych oraz zasady ich taksonomii.

2. Student opisuje zróżnicowanie morfologiczne i taksonomiczne

najważniejszych grup roślin nasiennych oraz problemy związane z zagrożeniami tych grup organizmów i ich ochroną.

3. Student posługuje się terminologią fachową w celu

scharakteryzowania różnych grup roślin nasiennych oraz pojęć

związanych z ich ewolucją i tendencjami rozwojowymi.

Sposoby weryfikacji:

1. Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena z pisemnego egzaminu (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami przyjętymi przez Radę Naukową Wydziału Biologii UwB w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Nagonasienne (Pinophyta)

- budowa kwiatu, teorie powstania kwiatu, kwiatostany, budowa gametofitu, przemiana pokoleń, zapylenie, zapłodnienie, powstanie nasion,

- przegląd systematyczny, charakterystyka grup mających współczesnych przedstawicieli (Cycadopsida, Gingkopsida, Pinopsida, Gnetopsida, Taxopsida).

2. Okrytonasienne (Magnoliophyta)

- budowa kwiatu, ekologia kwitnienia, budowa gametofitu, przemiana pokoleń, zapylenie, zapłodnienie, udział słupka w tworzeniu owoców, rodzaje owoców,

- zróżnicowanie morfologiczne liści, pędów i korzeni,

- przystosowanie roślin do określonych warunków środowiska – ekologiczne grupy roślin wyróżnione na podstawie ich cech przystosowawczych, wybrane czynniki środowiskowe kształtujące określony typ morfologiczny roślin,

- przegląd systematyczny bazujący na systemie APG – znaczenie badań molekularnych dla systematyki roślin okrytonasiennych, konsekwencje wprowadzenia systemu APG,

- zagrożenia i ochrona.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Prezentacja multimedialna. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala zdalnie
Mirosława Kupryjanowicz 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)