Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz. 2 320-BS1-1RSR2
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Rutkowski L., Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa, 2015.

2.Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia.PWN, Warszawa, 2012.

3. Wójciak H., Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa, 2010.

4. Witkowska-Żuk L., Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa,

2008.

5. Kłosowski S., Kłosowski G., Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa, 2007.

6. Mowszowicz J., Pospolite rośliny naczyniowe Polski, PWN, 1986.

7. Mickiewicz J., Sobotka D., Zarys briologii. PWN, Warszawa, 1973.

8. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, PWN, Warszawa, 2012.

9. Mowszowicz J., Zarys systematyki roślin, PWN, 1982.

Efekty uczenia się:

1.Student identyfikuje gatunki roślin występujących w Polsce północno-wschodniej.

2.Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu cech diagnostycznych podgromad, klas, rodzajów i gatunków.

3.Student nabiera umiejętności preparowania i etykietowania roślin do zielników.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

1. Odpowiedź ustna: zaliczenie na ocenę pozytywną znajomości kilkudziesięciu gatunków roślin i porostów.

2. Ocena efektów samodzielnej pracy: zaliczenie na ocenę pozytywną zielnika przygotowanego przez studenta, złożonego z 50 arkuszy.

Zakres tematów:

1. Przegląd siedliskowy i rozpoznawanie mszaków (Bryophytina)

2. Przegląd siedliskowy i rozpoznawanie paprotników (Lycophytina, Sphaenophytina, Pteridophytina)

3. Przegląd siedliskowy i rozpoznawanie drzew i krzewów

4. Rozpoznawanie łąkowych i ruderalnych roślin kwiatowych

5. Rozpoznawanie leśnych roślin kwiatowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia terenowe.

Samodzielne oznaczanie gatunków roślin i porostów za pomocą kluczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Wydział Biologii - Kampus, sala zaj-ter
Magdalena Chmur, Edyta Jermakowicz 19/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)