Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - fonetyka praktyczna 340-FA1-1PNFF
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. K., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

Literatura uzupełniająca:

Abry D., Chalaron M.-L., Les 500 exercices de phonétique, niv. A1/A2, Hachette FLE 2010.

Charliac L., Motron A.-C., Phonétique progressive du français, CLE International 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie poprawnego stosowania prozodii języka francuskiego i różnic w wymowie. (KA6_WG1)

Umiejętności

2. Student czyta zdania i teksty w języku francuskim z uwzględnieniem prawidłowego akcentowania, rytmu i intonacji. (KA6_UK5)

Kompetencje

3. Student ma świadomość tego, że język mówiony i pisany są ważnymi narzędziami komunikacji międzyludzkiej. (KA6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- testów (głośne czytanie, rozpoznawanie dźwięków, dyktanda); ocena końcowa jest średnią z testów cząstkowych, nie przewiduje się terminów poprawkowych

- obecności (dopuszczalne są 2 nieobecności, kolejną (trzecią) należy zaliczyć na konsultacjach w ciągu 2 tygodni, niezaliczenie nieobecności w terminie skutkuje obniżeniem oceny końcowej, przekroczenie limitu nieobecności kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu i niedopuszczenia do egzaminu PNJF 1)

W trybie nauczania zdalnego 2019/2020 ocena końcowa na podstawie przesyłanych w określonym terminie nagrań z wymową (czytanie zadanych wcześniej tekstów i ćwiczeń).

Zakres tematów:

1. Alfabet fonetyczny, transkrypcja fonetyczna.

2. Opozycja między samogłoskami: [e] - [ɛ] - [ə], [ø] - [œ], [u] - [y], [ɔ] - [o].

3. Półsamogłoski [w], [ɥ], [j].

4. Samogłoski nosowe.

5. Pomijanie [ə] niestałego.

6. Wymowa "plus".

7. Łączenia międzywyrazowe (enchaînement vocalique, enchaînement consonantique, liaison obligatoire, liaison interdite).

8. Opozycja między formami czasowników: passé composé - imparfait, indicatif - subjonctif présent, imparfait - conditionnel présent, futur simple - conditionnel présent.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (słuchanie, rozróżnianie dźwięków, imitowanie, czytanie). Praca w parach, praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Jerzy Koniecko, Halina Czyżewska 15/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Halina Czyżewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.