Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - laboratorium 340-FA1-1PNFL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., 2012, Alter Ego+ 1, Hachette FLE.

Literatura uzupełniająca:

Léon M., 2003, Exercices systématiques de prononciation française, Hachette FLE

Kaneman-Pougatch M., Pedoya-Guimbretiere E., 1989, Plaisir des sons, Hatier / Didier

Efekty uczenia się:

WIEDZA, Student:

- zna podstawowe zasady wymowy różnych grafemów w języku francuskim (KA6_WG1)

- ma świadomość różnic między językiem mówionym i pisanym (KA6_WG1)

UMIEJĘTNOŚCI, Student:

- potrafi koncentrować się na istotnych treściach nagrania (KA6_UO1)

- potrafi prowadzić krótką rozmowę w celu wymiany informacji na znany temat (KA6_UK5)

- potrafi poprawnie czytać proste zdania i teksty (KA6_UK5)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, Student:

- ma świadomość ważności poprawności fonetycznej wypowiedzi ustnej dla prawidłowego przekazu i zrozumienia (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym 2020/2021 tryb zdalny (MS Teams).

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- poprawnego czytania zdań, dialogów i krótkich tekstów, testów rozumienia ze słuchu, dyktand, wypowiedzi ustnych (z włączoną kamerą); ocena końcowa będzie średnią ze wszystkich zdobytych ocen;

- obecności (z włączoną kamerą); dopuszczalne są 2 nieobecności, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

W przypadku nieobecności na zaliczeniu na ocenę z powodu choroby, student powinien powiadomić o tym prowadzącego, a następnie zgłosić się na zaliczenie (na konsultacje) w ciągu 2 tygodni od terminu zaliczenia na zajęciach, wraz ze zwolnieniem lekarskim.

Zakres tematów:

1. Wymowa różnych grafemów.

2. Akcent w języku francuskim.

3. Liczebniki.

4. Intonacja zdania pytającego i twierdzącego.

5. Opozycja miedzy końcówkami rodzaju męskiego i żeńskiego (narodowości, przymiotniki, zawody).

6. Odmiana czasowników w różnych czasach i trybach.

7. Różnice w wymowie samogłosek.

8. Łączenia międzywyrazowe obowiązkowe.

9. Komunikowanie się w sytuacjach życia codziennego (rezerwacje, opisywanie drogi, umawianie spotkań, zdobywanie i notowanie ze słuchu informacji, sytuowanie w przestrzeni).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia artykulacyjne i intonacyjne, wypowiedź ustna, głośne czytanie, notowanie ze słuchu, pisanie. Praca w parach, indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 11
Urszula Kochanowska, Edyta Sacharewicz, Jerzy Koniecko 15/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 11
Urszula Kochanowska, Edyta Sacharewicz 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.