Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty twórczości dziecięcej 380-S1-2XJCJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bowkett S.: Wyobraź sobie, że...: ćwiczenia rozwijające twór-cze myślenie uczniów. Warszawa 2000

• Fritz J., Fleming I.: Zabawy na współpracę. Kielce, 1999

• Handford O., Karolak W.: Bajka w twórczym rozwoju i arte-terapii. Łódź 2009

• Jąder M.: Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. Kra-ków 2005

• Michalec K.: Malujemy palcami. Warszawa 2011

• Stegemann T, Hitzeler M., Blotevogel M.: Arteterapie dla dzieci i młodzieży: muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką. Gdańsk 2015

Efekty uczenia się:

student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i

podejmowaniem działań profesjonalnych (sposób weryfikacji: projekt zespołowy)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sposób ciągły na podstawie obecności, pracy pisemnej oraz punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach (2h), która nie wymaga zaliczenia. Każdą następną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie. Do zaliczenia może być dopuszczony student, który był obecny na minimum czterech zajęciach (8h).

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Zabawy integracyjno-ruchowe prowadzone metodami pedagogiki zabawy

2. Zajęcia plastyczne i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży (konstelacje, koperty Sherlocka’a Holmesa, rysunek z dłoni, tryplety)

3. Różne techniki składania papieru (origami płaskie, iris folding, quilling)

4. Praca z gipsem – zajęcia interaktywne w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

5. Zajęcia plastyczne – malowanie farbami na różnym podłożu

6. Wybrane zabawy dla dużej grupy.

7. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej

Metody dydaktyczne:

metody warsztatowe, praca w grupach, dyskusja, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala B123
Marta Walewska 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.