Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inteligentne systemy w ekonomii 330-ES3-3ISE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Nowiński M., (2007), Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Siemieniuk N. (2020), Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, s. 113, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020.

Siemieniuk N. (2001), Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok .

Peters, E.E. (1994) Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment & Economics. Wiley, Hoboken.

Literatura dodatkowa:

Zieliński J. S. (red.) (2000), Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Witkowska D.(2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, C.H. Beck, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Doktorant zna i rozumie specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów inteligentnych, prezentacja multimedialna

Doktorant zna i rozumie prawne aspekty działalności badawczej i dydaktycznej w tym ochronę własności intelektualnej, prezentacja multimedialna

Umiejętności

Doktorant potrafi pozyskiwać wiedzę z dorobku nauk ekonomicznych i analizować ją , prezentacja multimedialna

Doktorant potrafi dobierać argumenty, dane, koncepcje ze światowego dorobku ekonomii do dyskusji nad określonymi problemami,prezentacja multimedialna

Doktorant potrafi publicznie zaprezentować wyniki badań i opracowań, prezentacja multimedialna

Kompetencje społeczne

Doktorant potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, prezentacja multimedialna

Doktorant potrafi przyjmować aktywną postawę wobec pojawiających się wyzwań badawczych, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, prezentacja multimedialna

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień sztucznej inteligencji

2. Teoria chaosu deterministycznego i jej wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

3. Systemy ekspertowe i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

4. Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

5. Zbiory rozmyte i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

6. Algorytmy genetyczne i ich wykorzystanie w zagadnieniach ekonomicznych

7. Podsumowanie zagadnień z zakresu wykorzystania systemów inteligentnych w ekonomii

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium,

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 319
Nina Siemieniuk 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.