Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I 420-ES1-3SD1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adekwatna do tematów prac dyplomowych i zagadnień egzaminacyjnych.

Efekty uczenia się:

Student potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej lub multimedialnej postępy w przygotowaniu swojej pracy dyplomowej. Potrafi opracować i zaprezentować grupie zagadnienia z listy na egzamin. Potrafi brać aktywny udział w dyskusji.

Ma pogłębioną wiedzę z wybranego działu informatyki, ekonometrii lub zastosowań matematyki. Potrafi samodzielnie pozyskiwać i integrować informacje z różnych źródeł, w tym literatury i baz danych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie prezentacji postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej, prezentacji opracowanych tematów z listy zagadnień egzaminacyjnych oraz zaangażowania w dyskusjach. Dopuszcza się nie więcej niż 4 godz. nieobecności nieusprawiedliwionych.

Zakres tematów:

Adekwatny do tematów prac dyplomowych i zagadnień egzaminacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje ustne lub multimedialne, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Gomolińska 9/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Gomolińska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)