Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie IT projektami 400-IS1-2ITP
Projekt (PROJ) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Joseph Phillips. Zarządzanie projektami IT. Wydanie III. Data wydania: 2011/01. Stron: 528 (Tłumaczenie: Michał Lipa) ISBN: 9788324628087 / 978-83-246-2808-7 http://helion.pl/ksiazki/zarzadzanie-projektami-it-joseph-phillips,zarzit.htm

2. Jakość Zarządzania. https://www.youtube.com/watch?v=N2MAmLP2wV4

Literatura pomocnicza

1. Joseph Heagney Fundamentals of Project Management. 5th Edition https://vuthedudotorg.files.wordpress.com/2015/10/fundamentals-of-project-management-0814437362.pdf

Efekty uczenia się:

KP6_WG4 Zna podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki programowania.

KP6_WG6 Zna metodologie i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych.

KP6_WK2 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UW3 Samodzielnie potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane zadania, potrafi przeprowadzić analizę złożoności danego algorytmu.

KP6_UW16 Umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

KP6_UK2 Potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

KP6_UK3 Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski

KP6_UO1 Potrafi pracować w zespole programistycznym przy kompleksowym rozwiązaniu zadanego problemu.

KP6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań

KP6_KO1 Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

KP6_KR1 Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę.

Prace są oceniane jako wynik średniej arytmetycznej wszystkich prac semestrowych. Każda praca oceniana jako

5 (co najmniej 91% wykonania)

4,5 (co najmniej 81% wykonania)

4 (co najmniej 71% wykonania)

3,5 (co najmniej 61% wykonania)

3 (co najmniej 51% wykonania)

2 (poniżej 51% wykonania)

Warunek zaliczenia prac - wartość średnia jest 3 lub większa

Limit dopuszczalnych nieobecności - 3

Zakres tematów:

1. Rozpoczęcie projektu

2. Planowanie projektu

3. Współpraca z zarządem

4. Zarządzanie zakresem projektu

5. Tworzenie budżetu

6. Tworzenie planu projektu

7. Organizowanie zespołu projektowego

8. Zarządzanie zespołami

9. Realizowanie planu projektu

10. Wprowadzanie zmian do projektu

11. Egzekwowanie jakości

12. Zamykanie projektu

13. Obrona prac i prezentacji

14. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Rozwiązanie przypadku biznesowego, praca w zespole, prezentacja i obrona prac.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Germanas Budnikas 11/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)